Ablacja – to usunięcie części mózgu. Ablacja, obok lezji, jest jedną z metod, które wykorzystuje się w badaniach neurobiologicznych do ustalenia funkcji, za które odpowiadają określone obzary mózgu. Dokonuje się jej wówczas na zwierzętach laboratoryjnych.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 130