Adaptacja – to zmniejszona wrażliwość receptora na bodziec po jego wielokrotnej bądź przedłużonej ekspozycji na niego. Adaptacja w przypadku np. receptorów smaku kwaśnego może oznaczać odczuwanie rozcieńczonego octu jako mniej kwaśnego po wcześniejszym spróbowaniu soku z cytryny. Ten przykład to także charakterystyczny rodzaj adaptacji -adaptacja krzyżowa, w którym oddziaływanie na jeden receptor lub jedną substancją osłabi także działanie innej substancji lub reakcję innego receptora. Różne receptory cechują odmienna podatność na zjawisko adaptacji, np. receptory węchowe szybko się adaptują, podczas gdy receptory narządu lemieszowo-nosowego (związane z wyczuwaniem feromonów) wcale nie ulegają adaptacji.

Literatura:

Kalat, James W. (2006). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; str. 211, 214, 217