Adaptacyjne problemy – w kontekście ewolucjonistycznym dotyczą wymagań wywieranych przez środowisko na człowieka i cały gatunek (ludzki). Adaptacyjne problemy różne dla obu płci są w perspektywie ewolucjonistycznej czynnikiem wpływającym na różnice międzypłciowe. Dotyczyło to szczególnie zagadnień podziału pracy pomiędzy kobietami i mężczyznami oraz wyboru heteroseksualnych partnerów. Podobieństwo pomiędzy współczesnymi społecznościami zbieracko-łowieckimi, a społecznościami człowieka pierwotnego, wydaje się wskazywać na rozpowszechniony model, w którym kobiety zajmowały sie zbieractwem, a mężczyźni łowiectwem. Adaptacyjne problemy związane z uprawianiem obu typów działalności mogą przekładać się na takie różnice, jak wyższe zdolności mężczyzn w zakresie motoryki czy przewagę kobiet w zdolności do zapamiętywania rozmieszczenia obiektów. Adaptacyjne problemy kobiet i mężczyzn są od siebie różne także w sferze seksualnej. Wynikają z tego odmienne strategie seksualne – różnice w cechach preferowanych u partnera przez przedstawicieli obu płci czy podejście do przelotnych relacji seksualnych.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str.  445-448