Afiliacja – to potrzeba przebywania z innymi ludźmi. Afiliacja jest jedną z podstawowych i uniwersalnych potrzeb każdego człowieka. Dzięki niej ludzi cechuje duża skłonność do tworzenia i podtrzymywania więzi z innymi ludźmi, nierzadko wbrew ponoszonym przez kosztom. Afiliacja jako potrzeba jest na tyle silna, że większość ludzi ma duży problem ze znoszeniem poczucia osamotnienia. Tworzenie grupy społecznej umożliwia wzajemne udzielanie wsparcia społecznego poszczególnym członkom – badania wskazują na lepsze radzenie sobie ze stresem, mniejsze skłonności do zaburzeń psychicznych, lepsze funkcjonowanie układu immunologicznego i dłuższe życie osób o gęstszej sieci kontaktów społecznych.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str.  376