Agonista – to substancja psychoaktywna, która imituje działanie substancji endogennej (neuroprzekaźnika) na receptor lub wzmacnia działanie neuroprzekaźnika. Termin agonista pochodzi od greckiego słowa oznaczającego współzawodnika. Dana substancja może na różne sposoby oddziaływać na synapsę, kilka z nich będzie świadczyło o jej działaniu jako agonista (są to np. zwiększanie wydzielania, zmniejszaniewychwytu zwrotnego neuroprzekaźnika, pobudzanie receptora postsynaptycznego i inne). Substancje psychoaktywne opisuje się pod względem ich powinowactwa – czyli stopnia w jakim łączy się z receptorem („pasuje” tak jak klucz do zamka) – i skuteczności, czyli zdolności do aktywacji receptora. Agonista to zatem substancja przede wszystkim o wysokiej skuteczności względem receptora – posiadająca zdolność do pobudzenia go.

Literatura:

Kalat, James W. (2006). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa; str. 67