Agresja – to zachowanie ukierunkowane na zadanie cierpienia innemu człowiekowi, który z kolei jest motywowany do uniknięcia tego cierpienia (jest mu zadawane wbrew jego woli). Agresja najczęściej dzielona jest na dwie grupy zachowań – agresja wroga występuje wtedy, gdy u sprawcy dominuje motyw zadania cierpienia, zaś agresja instrumentalna traktowana jest jako środek do osiągnięcia przez sprawcę innych celów (np. materialnych). Agresja jest zachowaniem powszechnym na świecie, stąd psychologowie opracowali kilka teorii próbujących ją wyjaśnić – współcześnie najważniejsze teorie to teoria popędu, teoria uczenia się i teoria instynktu. Badacze odkryli różne czynniki, które mogą wpływać na nasilenie się agresji – najsilniejsze z nich to prowokacja, gorący klimat, stresory i alkohol. Ponadto mężczyźni są zazwyczaj bardziej skłonni do zachowań agresywnych niż kobiety, szczególnie do agresji fizycznej. Z ewolucyjnej perspektywy związane to może być z chęcią zdobycia zasobów potrzebnych do pozyskania względów płci przeciwnej, zwłaszcza przez młodych mężczyzn pozbawionych innych możliwości zaimponowania potencjalnym partnerkom. Agresja powstaje także jako efekt konfliktów i uprzedzeń pomiędzy grupami społecznymi.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 23, 27, 39, 145, 345, 434