Akson – to element neuronu, cienkie włókno o stałej średnicy, najczęściej dłuższe od dendrytów. Akson u kręgowców jest najczęściej pokryty osłonką mielinową. Posiada wiele rozgałęzień, z których każde kończy się zakończeniem presynaptycznym lub inaczej kolbką końcową. Ze względu na kierunkek przewodzenia od/ze struktury aksony można określać mianem „aferentnych” (przewodzący do struktury) i  „eferentnych” (przewodzących od struktury). Chociaż ciało komórki po zniszczeniu nie może zostać zastąpione, to już akson może w pewnych sytuacjach odrosnąć – dotyczy to neuronu obwodowego, którego ciało komórkowe znajduje się w rdzeniu kręgowym.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 32-33, 130