Alkoholizm – to uzależnienie od alkoholu etylowego. Alkoholizm definiuje się jako brak kontroli nad ilością spożywanego alkoholu, niemożność ograniczenia lub zrezygnowania z picia pomimo negatywnych konsekwencji zdrowotnych i społecznych, z jakimi to się wiąże. Wyróżnia się dwa typy alkoholizmu: typ I wiąże się z późnym początkiem (po 25 r. ż.), stopniowym rozwojem nałogu, mniejszą ilością krewnych uzależnionych od alkoholu, tak samo częstym występowaniem u kobiet i u mężczyzn oraz ogólnie łagodniejszą postacią oraz alkoholizm typu II, który częściej występuje u mężczyzn, zaczyna się wcześniej, szybciej rozwija, ma cięższy przebieg powiązany często z zachowaniami przestępczymi i więcej krewnych uzależnionych od alkoholu. Alkoholizm wiąże się z czynnikami genetycznymi, małym obrotem serotoniny (co jest powiązane z agresją i wysoką impulsywnością), a także osobowościowymi skłonnościami do poszukiwania doznań.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 459-462