Alternatywna strategia wyboru – jest jedną ze strategii wykorzystywanych w wyborach konsumenckich, czyli podczas kupowania refleksyjnego. Alternatywna strategia wyboru koncentruje się na poszukiwaniu satysfakcjonującej alternatywy, rozumianej jako opcja spełniająca przynajmniej jedno z wymagań uznanych za ważne przez decydenta. Jest ona używana np. przy kupowaniu w związku ze szczególną okazją, korzystną ze względu na jakąś ważną cechę. Alternatywna strategia wyboru w związku z tym jest wykorzystywana przez specjalistów od marketingu, próbujących przekonać potencjalnych konsumentów, iż ich produkt właśnie taką okazją jest.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 215-216