Altruizm – Wyrzeczenie się pragnień popędowych na korzyść obiektu, lepiej nadającego się do ich spełnienia. Altruizm mocno powiązany jest z mechanizmem projekcji, który umożliwia tworzenie i umacnianie się więzi z innymi ludźmi. Przykładem altruizmu jest zrezygnowanie przez żonę z własnych planów zawodowych na rzecz męża który miałby realizować plany do których ona sama nie czuła się przygotowana.

S. Freud, (2012) Ego i mechanizmy obronne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 92, 96