Ambiwalencja – Określenie zwrócenia się uczuć przeciwstawnych ku temu samemu obiektowi. Ambiwalencja występuje w stanie melancholii oraz podczas innych chorób narcystycznych. Przykładem ambiwalencji jest miłość i nienawiść w stosunku do byłej/byłego partnerki / partnera.

S. Freud, (2012) Wstęp do psychoanalizy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 303