Amplifikacja – narzędzie służące wzmacnianiu i zwiększaniu zakresu rozumienia znaczeń treści psychicznych pochodzących z nieświadomości, a czasem identyfikowaniu ich archetypowego jądra. Amplifikacja obejmuje działania takie jak okrążanie, powtarzanie, odgrywanie, kontemplowanie, przeformułowanie czy ekspresja odmiennymi kanałami percepcyjnymi. Niedostatecznie uświadomione przeżycia psychiczne mogą być wzmocnione przez przyrównnie do symboli kulturowych. Uświadomiony dzięki amplifikacji symbol wspiera rozwój osobowości i powoduje wzrost świadomości.

Grzesiuk, H. Suszek „Psychoterapia. Szkoły i Metody. Podręcznik akademicki.” ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2011, s. 619-620