Analiza danych o rozwoju
Przedmiotem badań dotyczących rozwoju jest najczęściej zależność poziomu organizacji psychiki i
zachowania jednostki od czasu, ze szczególną koncentracją na przeciętnej krzywej wzrostu (w
przypadku populacji), oraz jakości i kierunku zmian; ich przebieg oże być monotoniczny,
wielokierunkowy bądź stabilny. Układy eksperymentalne stosowane w analizie danych o rozwoju
wymagają zastosowania analizy wariancji, umożliwiającej weryfikację istnienia wpływu zmiennej
niezależnej na zależną. Natomiast układy nieeksperymentalne, nie dając możliwości wysuwania
hipotez przyczynowo skutkowych – analizy korelacji.

Trempała Janusz, Psychologia rozwoju człowieka, podręcznik akademicki, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 137 – 140.