Androgynia – to utożsamianie się człowieka zarówno z męskimi i kobiecymi cechami. Androgynia charakteryzuje osoby androgyniczne, czyli posiadające wysoki poziom rozwoju cech męskich – takich jak zadaniowość, sprawność i asertywność, jak i kobiecych – eksprecja emocji, zainteresowanie innymi i wrażliwość na ich potrzeby. Według niektórych badaczy androgynia jest najbardziej pożądanym typem płci, ze względu na wszechstronność i możliwość szerokiego rozwoju tożsamości osoby.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 444