Animus – w psychoanalizie jungowskiej archetyp Męskości, działający w nieświadomości kobiety jako ideał mężczyzny. Animus jest przeciwieństwem Animy i dopełnieniem Persony. Odpowiada logosowi ojcowskiemu.

„Psychoterapia. Szkoły i Metody. Podręcznik Akademicki” L. Hrzesiuk i H. Suszek, Eneteia Wydawnictwo Psychologii i Kultury Warszawa 2011, s. 113, 115