Anoreksja – czyli jadłowstręt. Anoreksja to zaburzenie odżywiania. Znacznie częściej dotyczy ono kobiet niż mężczyzn. Niezadowolenie z własnego ciała, wynikające po części z coraz chudszego ideału urody przyczynia się do podtrzymywania niskiej samooceny u kobiet. Anoreksja powiązana jest z kobiecymi ideałem urody ze względu na silną zależność pomiędzy przekonaniem o atrakcyjności fizycznej u dziewcząt, a ich ogólną samooceną.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 433