Jeden z typów napięć o wydźwięku konfliktowym, występujących w okresie dorastania pomiędzy
młodzieżą a rodzicami. Charakteryzuje się unikaniem kontaktu, minimalizowaniem liczby
interakcji, ograniczaniem wymiany informacji — a jednocześnie zwiększeniem się liczby zachowań
roszczeniowych i wzroście oczekiwań. Do prawdopodobnych przyczyn występowania
antagonizacji zalicza się obecność problemów finansowych czy kłopotów w relacji małżeńskiej
rodziców, oraz niepowodzenia szkolne dziecka a także błędy wychowawcze.
Trempała Janusz, Psychologia rozwoju człowieka, podręcznik akademicki, Warszawa:
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 278.