Autoerotyzm – Zjawisko podczas którego popęd seksualny nie jest skierowane na inne osoby, tylko zaspokajany jest na własnym ciele. Twórcą pojęcia autoerotyzmu jest E. Havelock.

S. Freud, (2015) Życie seksualne. Warszawa: Wydawnictwo KR, s. 74