Automatyczne myśli – to centralne pojęcie w koncepcji poznawczo-interpersonalnej zaburzeń osobowości. Automatyczne myśli zawierają ocenę sytuacji i aktywują się samoistnie pod wpływem zdarzeń zewnętrznych. Automatyczne myśli wiążą się z przekonaniami i założeniami kluczowymi, które są różne dla każdego typu zaburzeń osobowości i dotyczą poglądów na siebie i na otaczający świat oraz są względnie trwałymi strukturami poznawczymi. W idealnej sytuacji osoba właściwie spostrzega wydarzenia, odpowiednio je interpretuje i reaguje na nie. Jednak jeżeli oceny i spostrzeżenia opierają się na nieodpowiednich założeniach może to prowadzić do reakcji dezadaptacyjnych. Automatyczne myśli, które prowadzą do zniekształceń w ocenach i reakcjach emocjonalnych, w efekcie prowadząc do zachowań dezadaptacyjnych, stają się podstawą zaburzeń osobowości.

Cierpiałkowska, L., Sęk, H. (2016) Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA, str. 294