Autoregulacja – dyspozycje jednostki umożliwiające jej ustalanie własnych celów i przyznawanie sobie nagród z zachowaniem względnej niezależności od zewnętrznych motywacji. Samoregulacja ma adaptacyjną funkcję w funkcjonowaniu jednostki, pozwalając jej na określenie indywidualnych oczekiwań i wymagań, a także wytrenowanie umiejętności samowzmacniania. Zgodnie z przekonaniami Bandury, mechanizm autoregulacji pozwala jednostce na zwiększenie kontroli nad własnym życiem, między innymi przez krystalizację celów i standardów życiowych.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 479.