Back translation w adaptacji testów psychologicznych – przygotowanie polskich wersji słownych testów w rodzaju kwestionariuszy osobowości czy skal postaw i opinii wskazane jest dokonywać nie tylko tłumaczenia z języka orygniału na język polski, lecz także retranslacji polskiej wersji testu na język orygniału (back translation). Procedura użycia back translation w adaptacji testów psychologicznych wymaga również przeprowadzenia badań porównawczych obu wersji, najlepiej na osobach o dwóch językach ojczystych lub też wychowanych w obu środowiskach językowych (tzw. bilingwalnych). Próba taka jest często trudna do skompletowania i z tego powodu badacze wykorzystują także studentów filologii obcych. Jednak władanie biegłe obcym językiem nie musi być równoznaczne ze znajomością niuansów danej kultury – możliwe jest zatem przeprowadzenie badań porównawczych także na osobach zadomowionych w danym kraju już jako osoby dorosłę. Dla polepszenia jakości wyniku procedury tłumaczenia prócz back translation w adaptacji testów psychologicznych można użyć również analizy porównawczej różnych wersji językowych. Na samym końcu porównuje się także korelację oryginału testu z wersją po back translation.

 

Brzeziński, Jerzy, (2004) Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 581