Badania ilościowe – są jedną z form badań nad osobowością marki – związanych z odkrywaniem i tworzeniem wizerunku marki. Badania ilościowe bywają inspirowane czynnikowymi teoriami osobowości, takimi jak koncepcja Wielkiej Piątki. Wykorzystanie podobnego podejścia w badaniach nad osobowością marki prowadziło do odkrycia pięciu podstawowych wymiarów osobowości marki: szczerość, ekscytacja, kompetencja, wyrafinowanie, szorstkość. Łączą się one z niektórymi wymiarami Wielkiej Piątki: szczerość z ugodowością, ekscytacja z ekstrawersją i kompetencja z sumiennością. Wyrafinowanie dotyczy przede wszystkim marek produktów luksusowych, zaś szorstkość tych skierowanych do mężczyzn. Zgodnie z teorią samego siebie konsumenci będą skłonni do wybierania produktów odzwierciedlających ich pożądany obraz samych siebie. Badania ilościowe umożliwiają określenie jak dana marka jest oceniana i jak można wykorzystać jej wizerunek dla możliwie najlepszego dotarcia do odpowiedniej grupy konsumenckiej.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 155-164