Badania jakościowe – jest to jedna z form badań marketingowych nad osobowością marki. Badania jakościowe to najczęściej zogniskowane wywiady grupowe. Są to wywiady przeprowadzane z niewielką (8-12) grupą osób. Struktura takich wywiadów jest zaprojektowana w formie scenariusza. Może on być związany np. z badaniem reakcji na reklamę produktu. Badania jakościowe są także przeprowadzane w formie indywidualnych wywiadów. Metodą, którą wykorzystują czasem tego typu badania jakościowe są techniki projekcyjne, takie jak technika personifikacji – projektowanie wizerunku marki jako wyobrażonej osoby.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 164-171