Bariera krew-mózg – to mechanizm umożliwiający przedostawanie się większości substancji pomiędzy układem krwionośnym, a mózgiem. Bariera krew-mózg funkcjonuje jako ochrona delikatnych i trudnych do zastąpienia komórek układu nerwowego przed substancjami potencjalnie toksycznymi oraz wirusami. Działa dzięki ścisłemu połączeniu komórek śródbłonka naczyń krwionośnych w mózgu. Bariera krew-mózg może być forsowana pasywnie przez małe cząsteczki nieposiadające ładunku, takie jak tlen i dwutlenek węgla oraz cząsteczki rozpuszczalne w tłuszczach, z których zbudowane są ściany kapilar. Z tego powodu dociera do tkanki mózgowej chociażby większość leków psychiatrycznych – ze względu na ich rozpuszczalność w tłuszczach – a także substancje narkotyczne: nikotyna, kannabinol, heroina. Ta ostatnia działa mocniej od morfiny właśnie ze względu na większą rozpuszczalność w tłuszczach. Bariera krew-mózg wymaga aktywnego transportu pewnych substancji chemicznych, w tym niezbędnej dla funkcjonowania mózgu glukozy, aminokwasów, witamin i hormonów, a także wytransportowanie pewnych związków z tkanki nerwowej do krwi.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 36-37