Baroreceptor – są jednym ze sposobów, w jaki organizm wykrywa spadek objętości krwi. Baroreceptor to receptor wykrywający zmiany ciśnienia krwi powracającej do serca, który umiejscowiony jest w ściankach dużych żył. Przesyła sygnały do podwzgórza, zwiększa pragnienie, wydzielanie wazopresyny, pobudzającej skurcz naczyń krwionośnych, dzięki czemu możliwe jest utrzymanie ciśnienia naczyń krwionośnych. Pobudzony receptor pobudza pragnienie hipowolemiczne.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 302, 303