Benzodiazepiny – to jedna z grup leków o działaniu uspokajającym, a także nasennym i przeciwpadaczkowym. Benzodiazepiny oddziałowują na kompleks receptorowy GABAa , na miejsca wiążące neuroprzekaźnik GABA oraz wiążące modulatory GABA. Powodują one wzmocniony efekt działania GABA. Benzodiazepiny są brane dla zredukowania lęku, jako leki nasenne i przeciwpadaczkowe. Istnieją także takie związki jak endozepiny – endogenne występujące w mózgu związki chemiczne łączące siędo tych samych miejsc na receptorze jak benzodiazepiny, ale o działaniu przeciwstawnym do nich.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 382