Białka amyloidowe – są jednym z dwóch rodzajów białek (obok tau), które ulegają patologicznej przemianie w chorobie Alzheimera. Geny, które zostały uznane. Białka amyloidowe zaczynają w przebiegu choroby zlepiać się ze sobą, tworząc płytki starcze, to jest struktury uformowane ze zdegenerowanych aksonów i dendrytów. Płytki starcze tworzą się wewnątrz neuronów i narastają one najczęściej jeszcze przed pojawieniem się objawów behawioralnych.  Białka amyloidowe tworzą z czasem rozległe złogi, doprowadzając do zaniku kory mózgowej, hipokampa i innych obszarów mózgu.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str.  404