Błąd 1 i 2 rodzaju – odnosi się do dwóch niewłaściwych decyzji, jakie badacz może podjąć w sytuacji testowania hipotezy statystycznej. Błąd 1 i 2 rodzaju to kolejno odrzucenie hipotezy prawdziwej i przyjęcie hipotezy fałszywej. Prawdopodobieństwo popełnienia błędu I rodzaju jest równe poziomowi istotności statystycznej, zaś z prawdopodobieństwem popełnienia błędu II rodzaju związane jest pojęcie mocy testu – czyli prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy, gdy w rzeczywistości jest ona fałszywa. Błąd 2 rodzaju może być zmniejszony poprzez zwiększenie liczebności próby lub dobranie testu o odpowiedniej mocy i efektywności.

 

Brzeziński, Jerzy, (2004) Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 338