Błąd prognozy – także SEP. Błąd prognozy wiąże się z formułowaniem prognozy wyniku testu równoległego na podstawie wyniku danego testu. Jest on różnicą tych dwóch wyników.

SEP dany jest wzorem:

 

Brzeziński, Jerzy, (2004) Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 462