Boczna okolica przedwzrokowa – to obszar mózgu powiązany z narządem naczyniowym blaszki krańcowej podwzgórza i kontrolą picia. Boczna okolica przedwzrokowa, gdy jest uszkodzona może powodować zaburzenia w występowaniu pragnienia osmotycznego.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 301-302