Bodźce kontekstowe – są to bodźce oddziałujące na konsumenta w rzeczywistości rynkowej. Bodźce kontekstowe dzieli się na: ekonomiczne, polityczne, kulturowe i technologiczne. Kontekst odgrywa istotną rolę w spostrzeganiu bodźców marketingowych i kontroluje reakcje konsumentów prowadzące do decyzji zakupowych. Bodźce kontekstowe są również związane ze zjawiskiem spostrzegania podprogowego – dla strategii tworzenia reklamy istotna jest odpowiedź na pytanie o wpływ bodźców świadomie niezauważanych na reakcję konnusmenta.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 16-18