Cecha peryferyjna – jest to pewna poboczna cecha produktu. Cecha peryferyjna produktu może ulec zmianie w pamięci konsumenta pod wpływem zabiegów marketingowych. Mieści się to w obrębie pozycjonowania produktu. Cecha peryferyjna produktu może być także wykorzystana w strategii marketingowej produktu poprzez podkreślanie jej ważności – kodowanie w umysłach odbiorców cechy posiadanej przez produkt jako czegoś znaczącego.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 100, 136