Cechy dobrze sformułowanego problemu badawczego – problem badawczy, według S. Nowaka, to tyle, co pewne pytanie lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie. Cechy dobrze sformułowanego problemu badawczego to m.in. zawieranie w nim ram odpowiedzi, wskazówek dotyczących hipotez jakie mogą na jego podstawie zostać przedstawione. To kryterium nazywane jest „dojrzałością problemu badawczego”.  Cechy dobrze sformułowanego problemu badawczego dotyczą także jego precyzji, co wiąże się z całym etapem eksploracji i badań teoretycznych poprzedzających wybranie problemu badawczego. Znaczenie przypisuje się także intuicji badacza. Początkowo intuicyjne i mgliste zadawanie pierwszych pytań przez badacza powoduje „dojrzewanie” problemu. Niektóre z zagadnień mogąbyć nierozstrzygalne na danym etapie rozwoju nauki, co nie przekreśla ich rozstrzygalności w przyszłości.

 

Brzeziński, Jerzy, (2004) Metodologia badań psychologicznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, str. 216