Cena a jakość – cena ma wpływ na postrzeganą przez konsumenta jakość produktu. Zależność cena a jakość jest silna w przypadku produktów o szerokim zróżnicowaniu jakości na rynku, spada zaś wraz ze spadkiem zróżnicowania jakości produktów danej kategorii na rynku (aby ta zależność miała miejsce konsument powinien mieć wiedzę na temat produktu i jego sytuacji rynkowej). W przypadku produktów o małym zróżnicowaniu wykorzystanie ceny jako wskaźnika jakości spada wraz ze wzrostem wiedzy o produkcie. Natomiast w przypadku dużego zróżnicowania spostrzegana zależność „cena a jakość” jest duża w grupie osób słabo zorientowanych oraz bardzo dobrze obeznanych z produktem konsumentów, niska zaś w grupie konsumentów umiarkowanie obeznanych.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 208-209