Centralne i peryferyjne procesy przetwarzania informacji – były badane przez Petty, Cacioppo i Schulmana (1983). Centralne i peryferyjne procesy przetwarzania informacji są powiązane z dwoma drogami aktywizacji w spostrzeganiu. Centralne procesy przetwarzania informacji są wywoływane, gdy konsument skupia się na analizie argumentacji w reklamie, co wymaga od niego wysiłku poznawczego, dużego zaangażowania konsumenta i zorientowaniu na przetwarzanie marki. Odpowiada ono dobrze określonemu celowi pod postacią kupna produktu danego rodzaju. Z kolei peryferyjne procesy przetwarzania informacji są aktywizowane, gdy zaangażowanie konsumenta jest niewielkie. Ogląda on wówczas reklamę przypadkowo, np. ze względu na jej atrakcyjność. Pozytywne nastawienie do reklamy powinno być wówczas większe, niż do marki.

Literatura:

Falkowski, A., Tyszka, T. (2009) Psychologia zachowań konsumenckich, GWP, Gdańsk; str. 131