Centralny generator rytmów – to układ neuronalny zlokalizowany w rdzeniu kręgowym, bądź innych miejscach, generujący rytmiczne wzorce sygnałów ruchowych. Centralny generator rytmów to na przykład obwód nerwowy w rdzeniu kręgowym ptaków, odpowiadający za trzepotanie skrzydeł, czy ruch płetw u ryb, bądź otrząsanie się psa z wody. Ten sam rytm generowany jest nawet, gdy neurony rdzenia kręgowego zostaną oddzielone od mózgu lub gdy mięśnie ulegną paraliżowi.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 234