Cholecystokinina – (CCK) to hormon wydzielany przez dwunastnicę pod wpływem jej rozciągania przez pokarm. Dzięki temu mechanizmowi cholecystokinina hamuje apetyt podczas spożywania posiłków i zmniejsza potrzebę jedzenia. Hormon ten wywołuje skurcz odźwiernika – okrężnego mięśnia oddzielającego żołądek od dwunastnicy. Żołądek w takiej sytuacji zatrzymuje treść pokarmową i szybciej się napełnia. Cholecystokinina w specyficznej formie krótszego łańcucha aminokwasów funkcjonuje także jako neuromodulator w mózgu. Zarówno jelitowa, jak i mózgowa cholecystokinina pełnią podobne funkcje w dwóch różnych miejscach, co dowodzi, że mechanizmy ewolucyjne umożliwiają wykorzystywanie tych samych substancji w różnych miejscach do podobnych celów. Mózgowa cholecystokinina odpowiada także za wzmocnienie reakcji lękowej.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 308