Dendryt – to drzewiasto rozgałęziona wypustka neuronu, zwężająca się ku końcowi. Termin „dendryt” pochodzi od greckiego słowa oznaczającego drzewo i taki też kształt przybiera sam dendryt.  Jest on pokryty receptorami synaptycznymi, odbiera informacje z innych neuronów, zasada mówi, że im większą dendryt ma powierzchnie, tym więcej informacji jest w stanie przyjąć. Niektóre posiadają kolce dendrytyczne – wyrostki dodatkowo zwiększające powierzchnię synaptyczną. Dendryty przybierają różne kształty w zależności od rodzaju neuronu, mogą go także zmieniać w czasie życia komórki nerwowej. Ich wygląd zazwyczaj odzwierciedla sposób przetwarzania informacji dochodzącej do danego neuronu.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 32