Dermatillomania – Zaburzenie polegające na kompulsywnym skubaniu skóry. Należy do zaburzeń kontroli impulsów. Przed aktem skubania występuje napięcie, które następnie zostaje złagodzone skubaniem. Czynność może wywoływać satysfakcję lub wstyd. Pacjent wyrywa skórę za pomocą narzędzi lub bez nich, zazwyczaj w okolicach głowy i twarzy, często prowadząc do infekcji, a nawet poważnych uszkodzeń związanych z głębokim naruszeniem skóry. Pacjent często poświęca równie dużo czasu na samą czynność, co na ukrywanie jej skutków, podejmując też próby wycofania się z życia towarzyskiego. Choroba zazwyczaj współwystępuje z innymi zaburzeniami, najczęściej z trichotillomanią, zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi, zaburzeniami nastroju czy zaburzeniami rozwojowymi. Ma charakter nawracający, a skutkiem jest cierpienie lub nawet niepełnosprawność pacjenta.

James Morrison: DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016, s. 237-239.