Dystraktor – to czynnik osłabiający funkcjonowanie osoby. Dystraktor, jego obecność nasila tendencję do automatyzmów myślenia, co skutkuje na przykład zmniejszoną odpornością na perswazję, ze względu na mniejsze zasoby uwagi dostępne do przetwarzania ważnych z perspektywy zmiany postawy informacji. Dystraktor zatem powoduje osłabienie oddziaływania tych czynników, które wymagają świadomego odbioru, np. jakości argumentacji na siłę przekazu, a wzmacnia oddziaływanie czynników opartych na przetwarzaniu automatycznym, np. atrakcyjności nadawcy.

Literatura:

„Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 217