Efekt asymetrii wokół punktu fiksacji – to zjawisko polegające na tym, że obszar na lewo od punktu fiksacji jest trzykrotnie mniejszy od obszaru na prawo od tego punktu. Wynik ten został otrzymany wśród osób, których pierwszym językiem był angielski. U osób posługujących się językiem hebrajskim, w którym czyta się od prawej do lewej efekt asymetrii wokół punktu fiksacji wystąpił w odwrotnym kierunku.

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 315