Efekt asymilacji – polega na modyfikacji oceny w zależności od kontekstu, w jakim jest konstruowana. Przykładowo, efekt asymilacji następuje, gdy średni uczeń jest oceniany lepiej ze względu na innych dobrych uczniów, ocenianych w tym samym czasie. Zatem jeżeli informacja kontekstowa (inni, dobrzy uczniowie) staje się częścią umysłowego obrazu ocenianego obiektu i zaczyna wpływać na jego ocenę ma miejsce efekt asymilacji.  Na tej samej zasadzie może działać dodatni kontekst (średni uczeń na tle nieco lepszych od niego), jak i ujemny (średni uczeń na tle nieco gorszych od niego).

Literatura:

  1. „Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej” B. Wojciszke str. 90

Related Entries