Efekt atmosfery – jest jednym ze specyficznych błędów rozumowania sylogistycznego. Efekt atmosfery dotyczy tendencji osób badanych na podstawie atmosfery tworzonej przez kwantyfikatory zawarte w przesłankach. Oznacza to, że efekt atmosfery stoi za skłonnością do używania tego samego kwantyfikatora, np.

Wszystkie A są B,

Wszystkie C są B,

Zatem, wszystkie A są C.

Na podstawie powyższych przesłanek niemożliwe jest wyciągnięcie niezawodnie pod względem logicznym żadnego wniosku.

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 449