Efekt autoreferencji – odnosi się do wyników wykrytych przez Rogers, Kupler i Kirke. Badacze poprosili o odpowiedź na pytanie, czy podane słowo opisuje osobę badaną. Wynik testu swobodnego odtwarzania słów stosowanych jako materiał do pytania był wyższy, niż rezultaty odnoszące się do semantycznego poziomu przetwarzania. Efekt autoreferencji, czyli zdolność do przyporządkowania znaczenia słowa własnej osobie wynikać więc musi ze znacznego rozbudowania wiedzy na temat Ja i jej dużej dostępności.

Literatura:

„Psychologia poznawcza”, E. Nęcka, J. Orzechowski, B. Szymura, str. 336