Ego – Część struktury osobowości o racjonalny aspekcie, kierujący impulsami ID. Jest on reprezentantem świata zewnętrznego, rzeczywistości. Ego jest pojęciem jednostki o sobie.

 

S. Freud, (2012) Moje życie i psychoanaliza. Warszawa: Spectrum Press, s. 170