Elektroencefalograf – (EEG) to urządzenie do rejestracji aktywności elektrycznej mózgu za pomocą elektrod (których najczęściej jest osiem) umiejscowionych na powierzchni głowy. Elektroencefalograf umożliwia określenie przybliżonych parametrów aktywności bioelektrycznej mózgu u ludzi oraz innych zwierząt, przy czym jest to metoda mało inwazyjna. Elektroencefalograf nie jest w stanie rejestrować działania pojedynczych neuronów, a raczej uśrednioną aktywność populacji komórek nerwowych w sąsiedztwie elektrody.  Za pomocą EEG można określić stan świadomości danej osoby (sen, czuwanie, pobudzenie), a także zidentyfikowaćobecność ogniska padaczkowego, nowotwór mózgu czy zmiany chorobowe.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 271-272