Eros – Jeden z popędów obecnych od urodzenia, obejmujący nie tylko popęd seksualny, lecz także popęd samozachowawczy. Pod pojęciem Erosa należy mieć na myśli nieco więcej niż sam klasyczny popęd seksualny, gdyż Eros odpowiedzialny jest za wszelkie dążenia jednostki do syntezy.

S. Freud, (2012) Moje życie i psychoanaliza. Warszawa: Spectrum Press, s. 170