Fale PGO – to charakterystyczne fale mózgowe o wysokiej amplitudzie, pojawiające się zazwyczaj podczas fazy REM. Nazwa „fale PGO” pochodzi od angielskiej zbitki: pons-geniculate-occipital, oznaczającej miejsca w których występują: most, ciało kolankowate boczne i kora potyliczna. Najpierw fale PGO pojawiająsię w moście, później w ciele kolankowatym bocznym, a na końcu w korze płata potylicznego. Liczba fal PGO w ciągu doby jest stała. Według hipotezy aktywacji i syntezy fale PGO są powiązane z pojawianiem się marzeń sennych.

Literatura:

Kalat, James W. (2006) Wydawnictwo naukowe PWN, str. 278, 288