Faza genitalna – w psychoanalitycznej teorii osobowości Freuda faza rozwoju psychoseksualnego następująca po fazie latencji, tożsama z początkiem okresu dojrzewania. W trakcie fazy genitalnej dochodzi do ponownego rozbudzenia edypalnych uczuć i impulsów seksualnych; pojawiają się praktyki masturbacyjne. Dochodzi także do ujawnienia się nierozwiązanych problemów z fazy pregenitalnej, takich jak dążenia edypalne czy uczucie zależności. Jednostka w fazie genitalnej jest w stanie wchodzić w pełne relacje seksualne z osobami płci przeciwnej, a zachowania podczas aktu koncentrują się na genitaliach, tracąc cehcy perwersji. Tak zwana osobowość genitalna oznacza w pełni dojrzałą strukturę, pozbawioną seksualnych fiksacji i regresji.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s.122