Faza wyjściowa – pierwszy okres programu oddziaływania behawioralnego z wykorzystaniem warunkowania instrumentalnego Skinnera, w którym w naturalnych dla nieprzystosowawczej reakcji warunkach dokonuje się pomiarów zachowania. Faza wyjściowa poprzedza fazę interwencji, w której wprowadza się w życie działania lecznicze, zazwyczaj rozpoczynające się od wycofania nieprawidłowo umiejscowionej nagrody.

O.P. John, L.A. Pervin „Osobowość. Teoria i badania” Wydanie ósme, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2002, s. 387.